باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس
با همکاری مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی برگزار می کند:

اولین مسابقه ملی گردشگری مذهبی

زمان مانده تا پایان ارسال آثار

(پنجم تیر ماه)

ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای جذب گردشگر با محوریت گردشگری مذهبی

طراحی وبسایت یا اپلیکیشن در راستای جذب گردشگر با محوریت گردشگری مذهبی

فیلم کوتاه و عکس با نگاه به جذب گردشگری مذهبی

ارائه طرح معماری

اولین مسابقه ملی گردشگری

با رویکرد گردشگری مذهبی

رؤسای کمیته داوران

دکتر غلامحسین خلف
رئیس مرکز رشد واحدهای فناور
دکتر محمد امین شایگان
رئیس باشگاه تخصصی هوش مصنوعی و سامانه های رایانه ای
دکتر الهام دهقانی

رئیس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی

دکتر محمدرضا امتحانی

دکترای توسعه شهری

برگزار کنندگان


معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

حامیان

تماس با ما