سامانه مسابقات و استارتاپ های دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی

برگزار کنندگان


حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

حامیان

تماس با ما

تلفن تماس: ۰۷۱۳۶۱۹۱۵۴۱